Allmän studieplan

Den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden i Stockholm. Allmänna bestämmelser rörande utbildning på forskarnivå återfinns i Högskoleförordningen. Utbildning på forskarnivå ges i den omfattning tillgängliga resurser medger.

I studieplanen finner du bland annat information om målen för utbildningen, behörighet och förkunskapskrav, antagning, utbildningens uppläggning och innehåll, m.m.

En revidering av den allmänna studieplanen pågår just nu. För frågor om antagningsprocedur, urval, deadline för ansökan etc. vänligen kontakta forskarutbildning@statsvet.su.se

Tillämpningsföreskrifter

I tillämpningsföreskrifterna för forskarutbildningen finner du bland annat information om kurser, seminarier, handledning, avhandlingsarbete och finansiering.

De nya tillämpningsföreskrifterna antogs av institutionsstyrelsen 2015-10-20.

 Tillämpningsföreskrifter (361 Kb)

 

Andra regler och föreskrifter