Publikationer

Oxford Handbook of Swedish Politics

Tre statsvetare från Stockholm skriver i The Oxford Handbook of Swedish Politics

Oxford University Press har släppt en omfattande handbok om svensk politik. Tommy Möller, Ulrika Mörth och Göran Sundström är tre av de forskare som medverkar i boken.

Nya publikationer

Författare Titel År
Maria Wendt, Cecilia Åse
Kön, våld och död i nya krig 2017
Göran Sundström, Bengt Jacobsson
Organizing for Audit 2017
Göran Sundström
När politiker styr med tillit 2017
Göran Sundström
Ett förvaltningspolitiskt mikrokosmos 2017

En modern myndighet : Trafikverket som ett förvaltningspolitiskt mikrokosmos 2017
Monica Andersson
Inledning och reflektioner 2017
Monica Andersson
Makten över stadens offentliga rum : Professionerna och hur de modernistiska idéerna vann kampen om stadsplaneringen 2017
Julia Ridderstedt
Sameskolan – någonstans mellan staten och Sametinget : En studie av en stagnerad policyprocess i relation till urfolks självbestämmanderätt 2017

Risk and Moral Theory 2017
Eva Erman
The Practical Turn in Political Theory 2017

De 100 nyaste publikationerna

Författare Titel År
Maria Wendt, Cecilia Åse
Kön, våld och död i nya krig 2017
Göran Sundström, Bengt Jacobsson
Organizing for Audit 2017
Göran Sundström
När politiker styr med tillit 2017
Göran Sundström
Ett förvaltningspolitiskt mikrokosmos 2017

En modern myndighet : Trafikverket som ett förvaltningspolitiskt mikrokosmos 2017
Monica Andersson
Inledning och reflektioner 2017
Monica Andersson
Makten över stadens offentliga rum : Professionerna och hur de modernistiska idéerna vann kampen om stadsplaneringen 2017
Julia Ridderstedt
Sameskolan – någonstans mellan staten och Sametinget : En studie av en stagnerad policyprocess i relation till urfolks självbestämmanderätt 2017

Risk and Moral Theory 2017
Eva Erman
The Practical Turn in Political Theory 2017
Eva Erman
A Function-Sensitive Approach to the Political Legitimacy of Global Governance 2017
Eva Erman
Political Legitimacy and the Unreliability of Language 2017
Eva Erman
The Political Legitimacy of Global Governance and the Proper Role of Civil Society Actors 2017
Eva Erman
The Interdependence of Risk and Moral Theory 2017
Magnus Lundgren
Which type of international organizations can settle civil wars? 2017
Naima Chahboun
Three Feasibility Constraints on the Concept of Justice 2017
Martin Qvist
Trafikverket som samhällsutvecklare 2017
Katarina Bivald, Tyra Hertz, Martin Qvist,
et al.
Challenges for Diversity : Migrant Participation in Political Parties in Sweden 2017
Maritta Soininen et al.
Equal Opportunities in Representation - Political Parties and Six Institutional Design Choices 2017
Lisa M. Dellmuth, Maria-Therese Gustafsson, Niklas Bremberg,
et al.
Intergovernmental organizations and climate security : advancing the research agenda 2017
Lucas Pettersson
Information och identitet : synen på televisionens politiska roll i Sverige och EU 2017
Johan Lembke
Defining the new economy in Europe : a comparative analysis of EU technology infrastructure policy, 1995-2001 2017
Mary Zaia
Democratic Transition in the Middle East and North Africa : A Case Study of Tunisia 2017
Carl Bengtsson
Turkiskt trauma : En studie av Turkiets förändrade utrikespolitik 2017
Michele Micheletti
Political consumerism : Part of slaktivism and adhocracy? 2017
Ludvig Beckman
Is there a Moral Right to Vote? 2017
Ludvig Beckman
Deciding the demos: three conceptions of democratic legitimacy 2017
Drude Dahlerup, Milica Antic Gaber
THE LEGITIMACY AND EFFECTIVENESS OF GENDER QUOTAS IN POLITICS IN CE EUROPE 2017
Joakim Kreutz, Magda Cardenas
Women, Peace and Intervention : How the international community responds to sexual violence in civil conflict 2017
Cecilia Åse, Maria Wendt
Gendering the new hero narratives : Military death in Denmark and Sweden 2017
Michele Micheletti, Dietlind Stolle
Toying Around with the Future : Sustainability within Families 2017
Michele Micheletti
Samhällsplaneringens demokratiska utmaning : Samspelet mellan medborgare och staden i förnyelseprojekt som ombyggnaden av Slussenområdet 2017
Andreas Duit
Tragedins institutioner : svenskt offentligt miljöskydd under trettio år 2017
Johanna von Bahr
Explaining child rights mainstreaming in EU external policy 2017
Ludvig Beckman
Legal Power and the Right to Vote : Does the Right to Vote Confer Power? 2017
Maritta Soininen, Martin Qvist
Partiorganisationer och representation : från problem till lösningar 2017
Eva Erman
Pragmatism and Epistemic Democracy 2017
Eva Erman
The Ethical Limits of Global Democracy 2017
Eva Erman, Möller Niklas
Practice-Dependence and Epistemic Uncertainty 2017
Eva Erman
Political Legitimacy for Our World : Where is Political Realism Going? 2017
Simon Birnbaum, Tommy Ferrarini, Kenneth Nelson,
et al.
The Generational Welfare Contracts : Justice, Institutions and Outcomes 2017
Charlotte Wagnsson
Russian political language and public opinion on the West, NATO and Chechnya : securitisation theory reconsidered 2017
Jon Wittrock
Sacred Nature and the Nature of the Sacred : Rethinking the Sacred in the Anthropocene* 2017
Caroline Lönn
EU:s roll som normativ makt : En studie över EU:s policyskapande som extern normgivare "Normative Power Europe" i relationen med Kina 2017
Dorian Francis
Den antirasistiska nationen under omförhandling : En kort historia av uppfattningar av rasismen i Sverige som strukturell 2017
Wiebren J. Boonstra, Simon Birnbaum, Emma Björkvik
The quality of compliance : investigating fishers' responses towards regulation and authorities 2017
Lars Lindström, Maricela de la Torre-Castro
Tuna or Tasi? Fishing for Policy Coherence in Zanzibar’s Small-Scale Fisheries Sector 2017
Max Waltman
Appraising the Impact of Toward a Feminist Theory of the State : Consciousness-Raising, Hierarchy Theory, and Substantive Equality Laws 2017
Naghmeh Nasiritousi
Fossil fuel emitters and climate change : unpacking the governance activities of large oil and gas companies 2017
Karin Bäckstrand, Jonathan W. Kuyper
The democratic legitimacy of orchestration : the UNFCCC, non-state actors, and transnational climate governance 2017
Alba Mohedano Roldán
Political Regime and Learning Outcomes of Stakeholder Participation : Cross-National Study of 81 Biosphere Reserves 2017
Håkan Karlsson
Bureaucratic politics and weapons acquisition : the case of the MX ICBM program : (in two volumes) 2017
Dagmar von Walden Laing
HIV/AIDS in Sweden and the United Kingdom : policy networks 1982-1992 2017
Lisa Ageman
”Ett möte mellan administration och mellanmänsklig makt” : En intervjustudie med LSS-handläggare i Stockholm stad 2017
Marika Sanne
Att se till helheten : svenska kommunalpolitiker och det demokratiska uppdraget 2017
Magnus Boström, Michele Micheletti
Introducing the Sustainability Challenge of Textiles and Clothing 2017
Hans Agné, Maria Jansson, Sofia Näsström
Tiggarna en ödesfråga för EU 2017
Hans Agné
Flyktingkrisen öppnar vägar till en bättre värld 2017
Hans Agné
Fel syn på universitetet ger fusk och bristande kvalitet 2017
Hans Agné
Democratic founding : We the people and the others - A rejoinder to Mark Tushnet 2017
Hans Agné
Popular power in the European Union : Delegated or Alienated? 2017
Elina Hansi
En relation utan kontakt : En fallstudie av gruvdriften i Kallak med fokus på Beowulf Minings förhållningssätt till samernas traditionella marker 2017
Monica Andersson
Kommunerna och översiktsplaneringen 2017
Susanna Rabow-Edling
The intellectuals and the idea of the nation in slavophile thought 2017
Bror Lyckow
En fråga för väljarna? : kampen om det lokala vetot 1893-1917 2017
Rebecca Lawrence, Rasmus Klocker Larsen
The politics of planning : assessing the impacts of mining on Sami lands 2017
Michele Micheletti
Reflections on "Political Virtue and Shopping" (2004) 2017
Maria-Therese Gustafsson
The struggles surrounding ecological and economic zoning in Peru 2017
Dennis Besseling
The Trade Association Strikes Back : On Lobbyism and Cheaper Dining in Swedish Politics 2017
Joakim Kreutz, Elin Bjarnegård, Kristine Eck,
et al.
The East Asian Peace - Will it last? 2017
Joakim Kreutz, Elin Bjarnegård
Introduction : Debating Peace, Debating East Asia 2017
Joakim Kreutz
Peace by external withdrawal 2017

Debating the East Asian Peace : What it is. How it came about. Will it last? 2017
Nelli Kopola
The construction of womanhood in Algeria : Moudjahidates, Aishah Radjul, women as others and other women 2017
Welat Songur
Välfärdsstaten, sociala rättigheter och invandrarnas maktresurser : en jämförande studie om äldre invandrare från Mellanöstern i Stockholm, London och Berlin 2017
Fanny Bergquist
Feministiskt initiativ som kommunpolitik : En studie om kommunpolitikens möjlighetsvillkor 2017
Victor Galaz, Jonas Tallberg, Arjen Boin,
et al.
Global Governance Dimensions of Globally Networked Risks : The State of the Art in Social Science Research 2017
Martin Qvist
Flyktingmottagandet före etableringsreformen – styrkor och svagheter i det kommunala mottagandet 2017
Martin Lundqvist
The paradox of anarchy : Why anarchy is a rational choice 2017
Pär M. Olausson, Jon Nyhlén
Organization and Decision-Making in Enforced Networks : The River Groups in Northern Sweden 2017
Juha Kilpi, Jonas Rådne
När Gud började skolan : En morfologisk idéanalys av Skolverkets styrdokument och de konfessionella friskolornas praktiska efterlevnad 2017
Catrin Andersson, Magnus Erlandsson, Göran Sundström
Marknadsstaten : om vad den svenska staten gör med marknaderna - och marknaderna med staten 2017
Jonathan Kuyper, Karin Bäckstrand, Heike Schroeder
Institutional Accountability of Nonstate Actors in the UNFCCC : Exit, Voice, and Loyalty 2017
Bernt Grenmyr
Kommunerna och demosproblemet : En analys av principerna bakom sophämtningsavgifterna 2017
Elsa Helin
"Som en eldkraft inne i mig" : svenska romers berättelser om sitt politiska arbete 2017
Elin Hellquist
Either with us or against us? Third-country alignment with EU sanctions against Russia/Ukraine 2017
Maria Jansson
Gender equality in Swedish film policy : Radical interpretations and "unruly women" 2017
Livia Johannesson
In Courts We Trust : Administrative Justice in Swedish Migration Courts 2017
Martin Qvist
Meta-governance and network formation in collaborative spaces of uncertainty : The case of Swedish refugee integration policy 2017
Henrietta Thyresson Stenqvist
Medborgare föds inte, de skapas : En diskursteoretisk studie om medborgarskapsideal och miljöidentiteter inom den svenska gymnasieskolan 2017
Jacob Westberg
Den nationella drömträdgården : den stora berättelsen om den egna nationen i svensk och brittisk Europadebatt 2017
Karl-Oskar Lindgren, Kåre Vernby
The electoral impact of the financial crisis : Evidence using district-level data 2017
Sverker Högberg
Utveckling av rättvisebegreppet i IPCC-rapporterna 1990 - 2014 2017
Emilia Bergius
Den tillväxtgenererande klimatpolitiken : En diskursteoretisk studie om den svenska klimatpolitikens framtidsvision 2017
Jonathan W. Kuyper, Theresa Squatrito
International courts and global democratic values : Participation, accountability, and justification 2017
Maria-Therese Gustafsson, Livia Johannesson
Politisk-etnografiska forskningsstrategier 2017
Maria-Therese Gustafsson, Livia Johannesson
Betydelsen av etnografi för studiet av politik 2017

Introduktion till politisk etnografi : metoder för statsvetare 2017
Daniel Matevski
Arbete och utanförskap : RUT-arbetares upplevelse av eget inflytande och inklusion 2017
Salim Guici
Samsyn i samverkan? : En analys av aktörssamverkan kring gruppen unga utan jobb i en svensk kommun 2017