Avhandlingar och publikationer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Statsvetenskapliga institutionen
  4. Forskning
  5. Avhandlingar och publikationer
Analyzing text and discourse

Ny bok: Analyzing Text and Discourse – Eight Approaches for the Social Sciences

Göran Bergström och Kristina Boréus är redaktörer för en unik metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursa. Boken är en omarbetad version av den svenska förlagan Textens mening och makt.

Nya böcker 2017

Nya publikationer från våra forskare

Här presenteras ett urval av de senaste publikationerna från våra forskare.

Politisk etnografi

Ny bok: Introduktion till politisk etnografi

Introduktion till politisk etnografi är den första svenska läroboken i ämnet. Redaktörer är Maria-Therese Gustafsson fil.dr i statsvetenskap och Livia Johannesson doktorand i statsvetenskap.

Development and Regional Cooperation in Central Asia and South Asia

Ny bok: Development and Regional Cooperation in Central Asia and South Asia

Redaktörer är Henrik Berglund, docent vid Statsvetenskapliga institutionen, professor Mondira Dutta och Per Hilding, doktor vid Ekonomisk-historiska institutionen vid Stockholms universitet.

Rethinking the Green State thumb

Rethinking the Green State. Governance towards climate and sustainability transitions.

Karin Bäckstrand, är tillsammans med Annica Kronsell, redaktör för en ny bok om den gröna statens roll i klimatpolitiken och styrning kring hållbar utveckling.

Ethics of climate governance

The Ethics of Climate Governance

Aaron Maltais är, tillsammans med Catriona McKinnon, redaktör för en ny bok om etik inom klimatpolitiken. Även Ludvig Beckman och Jonathan Kuyper är författare till var sitt kapitel i boken.

Governing the embedded state

Governing the Embedded State. The Organizational Dimension of Governance.

Ny bok av Göran Sundström, Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, Bengt Jacobsson, Södertörns högskola och Jon Pierre, Göteborgs universitet.

Nya publikationer

Författare Titel År
Maria Jansson
Gender equality in Swedish film policy : Radical interpretations and "unruly women" 2017
Livia Johannesson
In Courts We Trust : Administrative Justice in Swedish Migration Courts 2017
Martin Qvist
Meta-governance and network formation in collaborative spaces of uncertainty : The case of Swedish refugee integration policy 2017
Henrietta Thyresson Stenqvist
Medborgare föds inte, de skapas : En diskursteoretisk studie om medborgarskapsideal och miljöidentiteter inom den svenska gymnasieskolan 2017
Jacob Westberg
Den nationella drömträdgården : den stora berättelsen om den egna nationen i svensk och brittisk Europadebatt 2017
Karl-Oskar Lindgren, Kåre Vernby
The electoral impact of the financial crisis : Evidence using district-level data 2017
Sverker Högberg
Utveckling av rättvisebegreppet i IPCC-rapporterna 1990 - 2014 2017
Emilia Bergius
Den tillväxtgenererande klimatpolitiken : En diskursteoretisk studie om den svenska klimatpolitikens framtidsvision 2017
Jonathan W. Kuyper, Theresa Squatrito
International courts and global democratic values : Participation, accountability, and justification 2017
Maria-Therese Gustafsson, Livia Johannesson
Politisk-etnografiska forskningsstrategier 2017