Avhandlingar och publikationer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Statsvetenskapliga institutionen
  4. Forskning
  5. Avhandlingar och publikationer
Analyzing text and discourse

Ny bok: Analyzing Text and Discourse – Eight Approaches for the Social Sciences

Göran Bergström och Kristina Boréus är redaktörer för en unik metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursa. Boken är en omarbetad version av den svenska förlagan Textens mening och makt.

Nya böcker 2017

Nya publikationer från våra forskare

Här presenteras ett urval av de senaste publikationerna från våra forskare.

Politisk etnografi

Ny bok: Introduktion till politisk etnografi

Introduktion till politisk etnografi är den första svenska läroboken i ämnet. Redaktörer är Maria-Therese Gustafsson fil.dr i statsvetenskap och Livia Johannesson doktorand i statsvetenskap.

Development and Regional Cooperation in Central Asia and South Asia

Ny bok: Development and Regional Cooperation in Central Asia and South Asia

Redaktörer är Henrik Berglund, docent vid Statsvetenskapliga institutionen, professor Mondira Dutta och Per Hilding, doktor vid Ekonomisk-historiska institutionen vid Stockholms universitet.

Rethinking the Green State thumb

Rethinking the Green State. Governance towards climate and sustainability transitions.

Karin Bäckstrand, är tillsammans med Annica Kronsell, redaktör för en ny bok om den gröna statens roll i klimatpolitiken och styrning kring hållbar utveckling.

Ethics of climate governance

The Ethics of Climate Governance

Aaron Maltais är, tillsammans med Catriona McKinnon, redaktör för en ny bok om etik inom klimatpolitiken. Även Ludvig Beckman och Jonathan Kuyper är författare till var sitt kapitel i boken.

Governing the embedded state

Governing the Embedded State. The Organizational Dimension of Governance.

Ny bok av Göran Sundström, Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, Bengt Jacobsson, Södertörns högskola och Jon Pierre, Göteborgs universitet.

Nya publikationer

Författare Titel År
Maria-Therese Gustafsson
The struggles surrounding ecological and economic zoning in Peru 2017
Dennis Besseling
The Trade Association Strikes Back : On Lobbyism and Cheaper Dining in Swedish Politics 2017

Debating the East Asian Peace : What it is. How it came about. Will it last? 2017
Nelli Kopola
The construction of womanhood in Algeria : Moudjahidates, Aishah Radjul, women as others and other women 2017
Fanny Bergquist
Feministiskt initiativ som kommunpolitik : En studie om kommunpolitikens möjlighetsvillkor 2017
Eva Erman, Möller Niklas
Political Legitimacy for Our World: Where is Political Realism Going? 2017
Victor Galaz, Jonas Tallberg, Arjen Boin,
et al.
Global Governance Dimensions of Globally Networked Risks : The State of the Art in Social Science Research 2017
Martin Qvist
Flyktingmottagandet före etableringsreformen – styrkor och svagheter i det kommunala mottagandet 2017
Martin Lundqvist
The paradox of anarchy : Why anarchy is a rational choice 2017
Pär M Olausson, Jon Nyhlén
Organization and Decision-Making in Enforced Networks : The River Groups in Northern Sweden 2017