Avhandlingar och publikationer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Statsvetenskapliga institutionen
  4. Forskning
  5. Avhandlingar och publikationer
Karin Bäckstrand.

Icke-statliga aktörers roll i den internationella klimatpolitiken

Karin Bäckstrand och Jonathan Kuyper är, tillsammans med Björn-Ola Linnér och Eva Lövbrand, gästredaktörer för ett specialnummer av Environmental Politics.

Analyzing text and discourse

Ny bok: Analyzing Text and Discourse – Eight Approaches for the Social Sciences

Göran Bergström och Kristina Boréus är redaktörer för en unik metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursa. Boken är en omarbetad version av den svenska förlagan Textens mening och makt.

Nya böcker 2017

Nya publikationer från våra forskare

Här presenteras ett urval av de senaste publikationerna från våra forskare.

Politisk etnografi

Ny bok: Introduktion till politisk etnografi

Introduktion till politisk etnografi är den första svenska läroboken i ämnet. Redaktörer är Maria-Therese Gustafsson fil.dr i statsvetenskap och Livia Johannesson doktorand i statsvetenskap.

Development and Regional Cooperation in Central Asia and South Asia

Ny bok: Development and Regional Cooperation in Central Asia and South Asia

Redaktörer är Henrik Berglund, docent vid Statsvetenskapliga institutionen, professor Mondira Dutta och Per Hilding, doktor vid Ekonomisk-historiska institutionen vid Stockholms universitet.

Rethinking the Green State thumb

Rethinking the Green State. Governance towards climate and sustainability transitions.

Karin Bäckstrand, är tillsammans med Annica Kronsell, redaktör för en ny bok om den gröna statens roll i klimatpolitiken och styrning kring hållbar utveckling.

Ethics of climate governance

The Ethics of Climate Governance

Aaron Maltais är, tillsammans med Catriona McKinnon, redaktör för en ny bok om etik inom klimatpolitiken. Även Ludvig Beckman och Jonathan Kuyper är författare till var sitt kapitel i boken.

Governing the embedded state

Governing the Embedded State. The Organizational Dimension of Governance.

Ny bok av Göran Sundström, Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, Bengt Jacobsson, Södertörns högskola och Jon Pierre, Göteborgs universitet.

Nya publikationer

Författare Titel År
Lars Lindström, Maricela de la Torre-Castro
Tuna or Tasi? Fishing for Policy Coherence in Zanzibar’s Small-Scale Fisheries Sector 2017
Max Waltman
Appraising the Impact of Toward a Feminist Theory of the State : Consciousness-Raising, Hierarchy Theory, and Substantive Equality Laws 2017
Naghmeh Nasiritousi
Fossil fuel emitters and climate change : unpacking the governance activities of large oil and gas companies 2017
Karin Bäckstrand, Jonathan W. Kuyper
The democratic legitimacy of orchestration : the UNFCCC, non-state actors, and transnational climate governance 2017
Alba Mohedano Roldán
Political Regime and Learning Outcomes of Stakeholder Participation : Cross-National Study of 81 Biosphere Reserves 2017
Håkan Karlsson
Bureaucratic politics and weapons acquisition : the case of the MX ICBM program : (in two volumes) 2017
Dagmar von Walden Laing
HIV/AIDS in Sweden and the United Kingdom : policy networks 1982-1992 2017
Lisa Ageman
”Ett möte mellan administration och mellanmänsklig makt” : En intervjustudie med LSS-handläggare i Stockholm stad 2017
Marika Sanne
Att se till helheten : svenska kommunalpolitiker och det demokratiska uppdraget 2017
Elina Hansi
En relation utan kontakt : En fallstudie av gruvdriften i Kallak med fokus på Beowulf Minings förhållningssätt till samernas traditionella marker 2017