Avhandlingar och publikationer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Statsvetenskapliga institutionen
  4. Forskning
  5. Avhandlingar och publikationer
Nya böcker 2017

Nya publikationer från våra forskare

Här presenteras ett urval av de senaste publikationerna från våra forskare.

Politisk etnografi

Ny bok: Introduktion till politisk etnografi

Introduktion till politisk etnografi är den första svenska läroboken i ämnet. Redaktörer är Maria-Therese Gustafsson fil.dr i statsvetenskap och Livia Johannesson doktorand i statsvetenskap.

Development and Regional Cooperation in Central Asia and South Asia

Ny bok: Development and Regional Cooperation in Central Asia and South Asia

Redaktörer är Henrik Berglund, docent vid Statsvetenskapliga institutionen, professor Mondira Dutta och Per Hilding, doktor vid Ekonomisk-historiska institutionen vid Stockholms universitet.

Rethinking the Green State thumb

Rethinking the Green State. Governance towards climate and sustainability transitions.

Karin Bäckstrand, är tillsammans med Annica Kronsell, redaktör för en ny bok om den gröna statens roll i klimatpolitiken och styrning kring hållbar utveckling.

Ethics of climate governance

The Ethics of Climate Governance

Aaron Maltais är, tillsammans med Catriona McKinnon, redaktör för en ny bok om etik inom klimatpolitiken. Även Ludvig Beckman och Jonathan Kuyper är författare till var sitt kapitel i boken.

Governing the embedded state

Governing the Embedded State. The Organizational Dimension of Governance.

Ny bok av Göran Sundström, Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, Bengt Jacobsson, Södertörns högskola och Jon Pierre, Göteborgs universitet.

Nya publikationer

Författare Titel År
Jacob Westberg
Den nationella drömträdgården : den stora berättelsen om den egna nationen i svensk och brittisk Europadebatt 2017
Karl-Oskar Lindgren, Kåre Vernby
The electoral impact of the financial crisis : Evidence using district-level data 2017
Sverker Högberg
Utveckling av rättvisebegreppet i IPCC-rapporterna 1990 - 2014 2017
Emilia Bergius
Den tillväxtgenererande klimatpolitiken : En diskursteoretisk studie om den svenska klimatpolitikens framtidsvision 2017
Jonathan W. Kuyper, Theresa Squatrito
International courts and global democratic values : Participation, accountability, and justification 2017
Maria-Therese Gustafsson, Livia Johannesson
Politisk-etnografiska forskningsstrategier 2017
Maria-Therese Gustafsson, Livia Johannesson
Betydelsen av etnografi för studiet av politik 2017

Introduktion till politisk etnografi : metoder för statsvetare 2017
Daniel Matevski
Arbete och utanförskap : RUT-arbetares upplevelse av eget inflytande och inklusion 2017
Salim Guici
Samsyn i samverkan? : En analys av aktörssamverkan kring gruppen unga utan jobb i en svensk kommun 2017