Statsvetenskapliga institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Statsvetenskapliga institutionen
Porträtt på Andreas Duit.

MMW beviljar anslag till Andreas Duit

Andreas Duit har beviljats ett nytt forskningsbidrag om 5,5 mkr från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW).

Karin Bäckstrand.

Karin Bäckstrand ingår i det nya Klimatpolitiska rådet

Den 1 januari 2018 inrättar regeringen den nya myndigheten Klimatpolitiska rådet. Karin Bäckstrand, professor i Statsvetenskap, är en av ledamöterna.

God jul

Ändrade öppetider under julhelgen

Studentexpeditionen och studievägledningen kommer att vara stängd mellan den 22 december - 3 januari.

Ludvig Beckman

Bildningspodden - Rösträttens historia

Ludvig Beckman deltar i Bildningspodden och pratar om rösträttens historia.

Karin Bäckstrand.

Formas beviljar anslag till Karin Bäckstrand

Totalt 8,7 milj. kr har beviljats till projektet "Klimatpolitiska initiativ efter Paris: icke-statliga aktörers roll i Sveriges omställning till en fossilfri välfärdsstat".