Studierektorerna samordnar och leder arbetet för studentexpeditionen, studievägledarna, tentamensärenden och utlandsstudier.

Studierektor, grundnivå

Lenita Freidenvall

e-post: lenita.freidenvall@statsvet.su.se

Studierektor, avancerad nivå

Alexandra Segerberg

e-post: alexandra.segerberg@statsvet.su.se